Vi har følgende ledige stillinger:

Anleggsleder/prosjektleder
Kvalifikasjoner: Anleggsgartnermester/ingeniør med erfaring fra bygg/anleggsvirksomhet.
Stillingens arbeidsoppgaver er prosjektansvar, gjennomføring av komplette utomhusareal for privat og offentlig virksomhet hovedsakelig i Oslo-regionen.


Anleggsgartnere/spesialarbeidere
Kvalifikasjoner: Fagutdannet med fagbrev og erfaring fra relevant virksomhet, førerkort for bil minimum inntil 3,5 tonn - maskinførerbevis.

Vi tilbyr:

  • Konkuraransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser
  • Innskuddspensjonsordning
  • Solid og velrennomert firma
  • Godt faglig arbeidsmiljø


Tranby as har behov for øke antall medarbeidere med erfaring, til ulike oppdrag i østlandsområdet. Er du interessert i å jobbe i et ledende firma innen landskapsfornying ber vi deg sende oss søknad og CV med aktuell dokumentasjon. Vi vil ta kontakt med deg og alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Vi ønsker primært søkere med anleggsgartnerteknisk utdanning, fagbrev fra grøntfaglig sektor og/eller relevant yrkesmessig erfaring.

Nærmere opplysninger om de enkelte stillinger fås ved henvendelse.

Dato

Søk

Go to top