Tranby as etablert 1978, er et anleggsgartnermester- og landskapsentreprenørfirma med virksomhet primært i det sentrale østlandsområdet med Oslo som kjerneområde.

Selskapet er hjemmehørende på Vøyenenga i Bærum kommune. Virksomheten har organisert sin virksomhet innen nyanlegg og vedlikehold av alle typer utomhusareal, kirkegårdsanlegg, idrettsanlegg for offentlig og privat sektor – også private uterom er en viktig del av vårt virke.

Selskapet har et bredt ressurs- og kompetansegrunnlag som tilkjennegir kvalitet og solid håndverk. Tranby as har gjennom sin virksomhet siden 1978 lagt vekt på kontrollert vekst, samt fokusering på lønnsomhet ved fleksibelt organisasjonsansvar.

Virksomheten beskjeftiger ca 25 medarbeidere, og innehar høy kompetanse på alle fagområder – anleggsgartnermestere – anleggsgartnere – steinleggere – murer/flislegger – gartnere – maskinoperatører. Selskapet disponerer over en velutbygget og velholdt maskinpark med gravemaskiner/hjullastere/spesialutstyr fra 16 tonn og nedover.

Med basis i selskapets verdigrunnlag nytenking – redelighet og lojalitet mener vi å inneha et godt fundament for den fremtidige utvikling av virksomheten.

Organisasjoner:
Vi er medlem av følgende organisasjoner/godkjenninger:

Dato

Søk

Go to top