For å se bilder av prosjektet trykk på navnet til prosjektet du ønsker å se bilder fra. 

Prosjekt: Oppdragsgiver: Oppdragsperiode: Beksrivelse av oppdrag:
Frukthage og ballbinge Kværnerbyen KB Infrastruktur (OBOS)

Mai/juni 2016

Flerbruksanlegg
Nedgraving av containere Bærum Kommune

Mai/juni 2016

Flerbruksanlegg
Hamang Terrasse Hamang gård Boligsameiet April - juni 2016 Rehablitering av veier
Haslum Skole  Bærum Kommune Mai/juni 2016 Drenering
Brambanigården Bærum Kommune Januar-april 2016 Drenering
Gjønnes gård Bærum Kommune Juli-August 2016 Beplantning
Bjørnegård skole Bærum Kommune Juni - August Offentlig bygg
Bekkestua Senter Ncc Norge Juni 2016-mars 2017 Næring og bolig
Oprakvartalet Barnehage Vedal Prosjekt Oktober 2016 - mars 2017 Barnehage

kvaernerbyen

Obos Juni 2011-august 2014 Nytt torg og gjenbrukselementer

 

Jarmyra Bærum Kommune Januar 2017 - April 2017 Ny turvei

 

Dato

Søk

Go to top