• Befaringer
  • Skisseutarbeiding
  • Planlegging - tegning med våre samarbeidende arkitekter

Vi er opptatt av gode forberedelser, hvilket betyr en kontrakt og en klarhet om oppgavene som skal løses, og ressursene som kreves – samt usikkerheten og mulighetene som finnes i prosjektet. Vi hjelper deg med planlegging av prosjektet sammen med våre samarbeidspartnere.

Dato

Søk

Go to top