* Tining av tele inntil 200m2/døgn


Med heatWork er ikke frost og tele noe problem. Ved hjelp av vår heatwork teletiner kan du få utført arbeid i snø og kulde. Heatwork tiner opp mot 200m2 pr. døgn i 30-40cm dybde ved hjelp av varmt vann/væske.

Vår heatwork maskin HW700 har allerede rukket å høste stor begeistring hos ulike brukergrupper, samt flere forsknings- og innovasjonsmiljøer. Miljøvennlig og effektiv som maskinkonseptet er, er en ny standard satt for tining av grunn og oppvarming av bygg. Det er fremtidens kvalitetssikring ved bygging i kaldt klima. Maskinen er enkel å frakte og rigges av 1 person.

Minimalt varmetap
Ved tradisjonell tining er varmetapet opp mot 85%. Med heatworks konsept er varmetapet kun 5%. Et av hovedprinsippene er at man ikke varmer opp luften først, men tar varmen rett ned i bakken. Dette forsterkes ved at man isolerer slangene med spesialutviklede HW isolasjonsmatter.

Tineeffekt: 30 - 40 cm pr. døgn
Bruksområder: Vann- og avløpsanlegg, kabelgrøfter, gulvarealer, tak og dekker, fjerning av snø og is, belegningsarealer, rørgater, sporvekslere, arbeidstelt - bygg.

Dato

Søk

Go to top