* Ugresskontroll mekanisk/kjemisk
* Gressklipping
* Løvfjerning
* Snøbryting - borttransport
* Beskjæring av busker og trær
* Trefelling
* Vegetasjonsrydding
* Skjøtsel av blomster - stauder - busker og trær
* Gjødsling - kalking
* RenholdstjenesterVi utfører all type vedlikehold av parker, hager, gårdsplasser og andre grøntarealer. Med vårt valg av riktig utstyr og lange erfaring kan vi tilby den beste pleien for dine grøntarealer.

 

Dato

Søk

Go to top